Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Konferencja Robocza Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach 2020

Konferencja Robocza Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach 2020

Konferencja Robocza Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach została odwołana ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Konferencja robocza niemieckich stowarzyszeń odbędzie się w dniach 18 – 19 kwietnia 2019 w Hotelu Anek w Mrągowie. Zaproszeni są przewodniczący, delegaci stowarzyszeń mniejszości niemieckiej z terenu południowych Prus Wschodnich oraz członkowie zarządu Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone plebiscytowi w Prusach Wschodnich i Zachodnich z roku 1920. Referat na ten temat wygłosi dr Wiesław Roman Gogan z Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen. Uczestnicy konferencji zajmą się również sytuacją i perspektywami pracy z młodzieżą i średnią generacją mniejszości niemieckiej.

Program

Uczestnictwo możliwe tylko z zaproszeniem.