Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Tag: <span>Wiosenne seminarium dla średniej generacji mniejszości niemieckiej</span>