Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Spotkanie robocze Stowarzyszeń Niemieckich – język, kultura i historia