Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Ostpreussen Portal

O nas

Biuro Ziomkostwa Prus Wschodnich w Olsztynie działa od 2011 roku. Ziomkostwo Prus Wschodnich (Landsmannschaft Ostpreußen) zrzesza wypędzonych i przesiedlonych mieszkańców Prus Wschodnich, ich potomków, późnych przesiedleńców, a także ludzi, którzy czują się związani z Prusami Wschodnimi oraz ich dziedzictwem kulturowym. Stowarzyszenie składa się z 38 wspólnot powiatowych (Kreisgemeinschaften), które odpowiadają wschodniopruskim powiatom i 16 grup w niemieckich landach (Landesgruppen). Siedziba organizacji znajduje się w Hamburgu.

Głównym zadaniem biura Ziomkostwa Prus Wschodnich w Olsztynie jest pielęgnacja wschodniopruskiego dziedzictwa kulturowego, wspólnej tożsamości wszystkich mieszkańców Prus Wschodnich oraz bliska współpraca ze stowarzyszeniami mniejszości niemieckiej w regionie. Biuro w Olsztynie przeprowadza regularnie szkolenia i konferencje, takie jak Konferencja Robocza Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej lub Seminarium Wiosenne dla Średniej Generacji Mniejszości Niemieckiej. Ważnym aspektem działalności jest praca z młodzieżą, dla której organizowane są warsztaty tańca ludowego oraz Letnia Olimpiada Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur. We współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur biuro Ziomkostwa Prus Wschodnich w Olsztynie przeprowadza Letni Festyn Mniejszości Niemieckiej.

Nasz portal jest skierowany do wszystkich osób, które interesują się Prusami Wschodnimi i ich historią oraz kulturą. Chcemy wspólnie z naszymi czytelnikami łączyć przeszłość i teraźniejszość, odkrywać to, co najpiękniejsze i najciekawsze w krainie ciemnych lasów i krystalicznych jezior.