Wiosenne Seminarium dla Średniej Generacji Mniejszości Niemieckiej 2020

Wiosenne Seminarium dla Średniej Generacji Mniejszości Niemieckiej zostało odwołane ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Biuro Landsmannschaft Ostpreußen w Olsztynie zaprasza na Wiosenne Seminarium dla Średniej Generacji Mniejszości Niemieckiej. W tym roku będziemy podążać śladem zamków krzyżackich w Prusach. Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach wywarło ogromny wpływ na późniejsze dzieje i kulturę krainy, którą władało. Poprzez stworzenie jednego z najpotężniejszych w Europie systemów zamków, z których wiele zachowało się do dnia dzisiejszego, odcisnęło również niezatarte piętno na krajobrazie tych ziem. Dziś nie można już sobie wyobrazić pejzażu Warmii, Mazur i Powiśla bez gotyckich wież zamków i kościołów, które wznieśli średniowieczni rycerze-mnisi Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie oraz związani z nimi biskupi i kanonicy. Wyjątkowa nie była jedynie skala przedsięwzięcia, lecz i budulec – gdzie indziej budowano z kamienia, w Prusach zaś używano cegły. Budowle te zadziwiają surowym pięknem, a wyrafinowana prostota ich architektury wynika ściśle z jej funkcjonalności.

Termin: 04 – 05 kwietnia 2020

Miejsce: Hotel Zamek Gniew, ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew, Polska

Wiek uczestników: 25-65 lat

Pierwszego dnia wyruszymy wspólnie autokarem z Olsztyna do Kwidzyna. Tam zwiedzimy zamek gotycki oraz miasto, które jest związane z najwcześniejszym etapem ekspansji Zakonu na ziemie pruskie. Na brzegu skarpy jest malowniczo położony nad pradolina Wisły monumentalny zamek kapituły pomezańskiej wraz z katedrą, wybudowany w czasach państwa krzyżackiego. Zamek jest dobrze zachowany, zaczęto go wznosić na przełomie XIII i XIV wieku.

Z Kwidzyna grupa wyruszy do Gniewu. Uczestnicy projektu będą nocować w Hotelu Zamek Gniew, który mieści się w gotyckim zamku. Tutaj odbędzie się także teoretyczna część seminarium, która będzie poświęcona pracy projektowej Landsmannschaft Ostpreußen i Mniejszości Niemieckiej.

Drugiego dnia zwiedzimy największą twierdzę gotycką w Europie – zespół zamkowy w Malborku. Symbol potęgi Zakonu Krzyżackiego z najlepszego okresu istnienia państwa zakonnego w Prusach, jednego z najbogatszych i najlepiej zorganizowanych państw ówczesnej Europy. Pełna majestatu rozciągająca się wzdłuż Nogatu budowla od początku budziła podziw i respekt. To, co dziś oglądamy, jest w dużej części rekonstrukcją gotyckiego założenia, stworzoną przez znakomitych niemieckich konserwatorów oraz polskich naukowców i konserwatorów prowadzących odbudowę zamku po ogromnych zniszczeniach II wojny światowej. Obiekt wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Z Malborka grupa wróci autokarem do Olsztyna.

Szczególnie serdecznie zapraszamy aktywnych członków stowarzyszeń niemieckich na Warmii i Mazurach oraz tych, którzy chcieliby się zaangażować w działania na rzecz mniejszości niemieckiej. Ilość miejsc ograniczona.

Opłata za uczestnictwo w projekcie wynosi 70 PLN. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie wraz z noclegiem (pokoje dwuosobowe) i pokrycie kosztów związanych z udziałem w projekcie, warunkiem jest uiszczenie opłaty.

Prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza do 15 marca 2020.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY