Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Konferencja robocza stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach 2024

Konferencja robocza stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach 2024

Konferencja robocza niemieckich stowarzyszeń odbędzie się w dniach 13 – 14 kwietnia 2024 w Hotelu Anek w Mrągowie.

Zaproszeni są przewodniczący, delegaci stowarzyszeń mniejszości niemieckiej z terenu południowych Prus Wschodnich oraz członkowie zarządu Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur.

Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone działalności stowarzyszeń niemieckich, nauczaniu języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej,  Mniejszości Niemieckiej w regionie.

Uczestnictwo możliwe tylko z zaproszeniem.

Tagesordnung-DE-PL – Program konferencji roboczej