Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
12 Niemiecko – Polski Kongres Polityki Komunalnej

12 Niemiecko – Polski Kongres Polityki Komunalnej

Od prawie dwóch dekad Ziomkostwo Prus Wschodnich organizuje Kongresy Polityki Komunalnej, które przyczyniły się do dalszego pogłębienia współpracy pomiędzy polskimi starostami i burmistrzami w województwie warmińsko-mazurskim, a Wspólnotami Byłych Mieszkańców Prus Wschodnich.

12 Kongres dla przedstawicieli polskich samorządów i wschodniopruskich wspólnot odbędzie się 19 i 20 października 2019 w Hotelu Warmińskim w Olsztynie.

W 2019 roku mija trzydzieści lat od upadku „żelaznej kurtyny”. Dopiero ta zmiana polityczna dała mniejszościom narodowym z państw Europy Środkowowschodniej możliwość organizowania się i działania. Z tego powodu olsztyński kongres jest poświęcony tematowi „Mniejszości Narodowych w Rzeczpospolitej Polskiej”. Obok spojrzenia na ramy prawne działalności mniejszości, będzie też naświetlana obecna sytuacja i cele na przyszłość. Kooperacja mniejszości niemieckiej i polskich samorządów w województwie warmińsko-mazurskim powinna być przykładem praktycznej współpracy pomiędzy społeczeństwem większościowym i mniejszościowym. Spojrzenie na mniejszość ukraińską w północno-wschodniej części Rzeczypospolitej dopełni powstały obraz.

Udział w kongresie tylko z zaproszeniem.

Program kongresu