Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Stulecie plebiscytu w Prusach Wschodnich i Zachodnich

Stulecie plebiscytu w Prusach Wschodnich i Zachodnich

11 lipca 2020 roku przypada setna rocznica pamiętnej daty w historii Prus i Niemiec: ówcześni mieszkańcy południowych powiatów Prus Wschodnich i niektórych powiatów Prus Zachodnich zostali wezwani do podjęcia decyzji, czy ich kraj ojczysty pozostanie po pierwszej wojnie światowej w granicach Niemiec, czy w przyszłości powinien należeć do Polski. W tamtym czasie znaczna większości mieszkańców głosowała za pozostaniem w Niemczech.

Olsztyn, dzień plebiscytu; zdjęcie: Bildarchiv Ostpreußen

Rocznicę tego wydarzenia gazeta „Preußische Allgemeine Zeitung” i Ziomkostwo Prus Wschodnich wspominają na kilka sposobów. Uroczystość upamiętniająca plebiscyt została pierwotnie zaplanowany 11 lipca w Olsztynie – siedzibie władz regionalnych w czasach prusko-niemieckich, dziś centrum województwa warmińsko-mazurskiego. Z powodu pandemii koronawirusa i związanej z tym niepewnej sytuacji to wydarzenie musiało zostać odwołane.

Aby pomimo tego upamiętnić plebiscyt prelegenci – przewodniczący Ziomkostwa Prus Wschodnich Stephan Grigat, znany historyk prof. Manfred Kittel i mgr Krzysztof Jachimowicz – nagrali swoje planowane na ten dzień wykłady przed kamerą.

Ta wirtualna uroczystość upamiętniająca wydarzenie jest dofinansowana przez Bawarskie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych. Materiał filmowy dostępny online od 11 lipca 2020 w niemieckiej i polskiej wersji językowej.

 

Ponadto w gazecie  „Preußische Allgemeine Zeitung” numer 28/2020 ukaże się dodatek specjalny upamiętniający stulecie plebiscytu, który można zamówić mailowo pod adresem selke@paz.de

Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen przygotowało dwujęzyczną publikację „Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich 11 lipca 1920 roku”. Można ją zamówić w cenie 8,50 Euro + koszty wysyłki pod adresem:

Kulturzentrum Ostpreußen

Postfach 17

91792 Ellingen

Tel. +49 9141 86440

info@kulturzentrum-ostpreussen.de