Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Konferencja Robocza Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej w Ostródzie

Konferencja Robocza Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej w Ostródzie

19 i 20 czerwca odbyła się Konferencja Robocza Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej w Ostródzie. Uczestnicy i uczestniczki spotkali się w Domu Niemieckim „Jodły” (niem. „Tannen”), który jest siedzibą Niemieckiego Stowarzyszenia „Jodły” w Ostródzie. 

Na początku konferencji zebranych gości serdecznie przywitał przewodniczący Landsmannschaft Ostpreußen Pan Stephan Grigat i członek zarządu Pan Ulf Püstow. 

W trakcie spotkania został przedstawiony nowy referent Ziomkostwa Prus Wschodnich w biurze w Olsztynie/Allenstein. Pan Damian Wierzchowski powiedział kilka słów o sobie. 

Konferencja robocza to idealna okazja, aby przedstawić wyniki ankiety na temat pracy z młodzieżą i średnią generacją mniejszości niemieckiej, którą przygotowała Pani Edyta Gładkowska. 

Przewodniczący Związków Mniejszości Niemieckiej i ich delegaci mięli w sobotę możliwość przedstawić swoje doświadczenia, projekty i pomysły. Wielu opowiadało jak kontynuowali pracę w warunkach pandemicznych. Wszyscy podkreślili rolę nowych mediów. Bez internetu nie byłoby możliwości przeprowadzenia konferencji online, czy nawet konkursów. W wielu stowarzyszeniach internet był jedyną możliwością do spotkania się i zobaczenia. 

W Lidzbarku Warmińskim i w Olsztynie odbyły się konferencje online, w tym konferencja online Ziomkostwa Prus Wschodnich (niem. Landsmannschaft Ostpreußen). 

W Ostródzie przeprowadzony został konkurs recytatorskich dla dzieci i młodzieży. 

W Giżycku członkowie chóru spotykali się w zależności od sytuacji związanej z Coronawirusem i wspólnie ćwiczyli. Czasami na raz mogły spotykać się tylko 5 osobowe grupki. Współpraca stała zawsze na pierwszym planie, ale i ona była ograniczana przez aktualną sytuację pandemiczną. 

Po wymianie doświadczeń wśród stowarzyszeń wszyscy obejrzeli film „Ostpreußen für Anfänger” – pol. „Prusy Wschodnie dla początkujących”.

Wieczorem wszyscy spotkali się przy grillu i wspólnie świętowali, że po ponad roku w końcu spotkali się razem. Była to dobra okazja, aby wymienić się z innymi. Każdy mógł opowiedzieć o swoich doświadczeniach, swoich obawach i pomysłach. W ten sposób wspólnie rozmawiano i dyskutowano o nowych pomysłach. 

W niedzielę konferencja robocza przeszła do drugiej części. W programie stała wymiana pomysłów w odniesieniu do przyszłości. Wszyscy podkreślili, że życzą sobie powrotu do normalności. Wszyscy chcą kontynuować swoje projekty i aktywności, jak również wspierać się wzajemnie. 

Przewodniczący Landsmannschaft Ostpreußen podkreślił, że Landsmannschaft Ostpreußen może wesprzeć stowarzyszenia jeśli chodzi o pomoc przy dostosowaniu i obsłudze nowych mediów. 

Pan Henryk Hoch, który jest przewodniczącym Niemieckiego Stowarzyszenia „Jodły” w Ostródzie, podkreślił istotę spisu powszechnego. Omówiliśmy proces spisu powszechnego. Poza tym dyskutowano o tym jako można zaznaczyć swoją przynależność do mniejszości niemieckiej, swoją narodowość. 

Podkreślono, że każdy członek stowarzyszenia może zgłosić, jeśli potrzebuje pomocy przy spisie powszechnym. Takim sposobem członkowie mogą udzielić pomocy i wspólnie wypełnić formularz online. 

Na koniec Pan Ulf Püstow powiedział kilka słów o pomocy socjalnej „Bruderhilfe” oraz o 13. Kongresie Polityki Komunalnej w Olsztynie.

Pan Damian Wierzchowski przedstawił plany biura Landsmannschaft Ostpreußen w Olsztynie na rok 2021. 

Jako organizator Letniego Festynu Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur w roku 2022 o terminie i pomysłach mówił pan Henryk Hoch. 

Pan Uwe Hahnkamp, który jest moderatorem radia w audycji dla mniejszości niemieckiej Allensteiner Welle zachęcał gości do wypełnienia ankiety dotyczącej audycji radiowej dla mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach.

Na koniec spotkania zarówno pan Ulf Püstow jak i pan Stephan Grigat podkreślili współpracę i wzajemne wsparcie. Uczestnicy z nową energią mogli pełni odwagi po dwudniowym spotkaniu mogli jechać do domu.