Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Konferencja Robocza Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach 2021

Konferencja Robocza Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach 2021

Konferencja robocza niemieckich stowarzyszeń odbędzie się w dniach 19. – 20. czerwca 2021 w Domu niemieckim „Jodły” w Ostródzie.

Zaproszeni są przewodniczący, delegaci stowarzyszeń mniejszości niemieckiej z terenu południowych Prus Wschodnich oraz członkowie zarządu Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur.

Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone przedstawieniu ankiety Pani Edyty Gładkowskiej na temat pracy z młodzieżą i średnią generacją mniejszości niemieckiej jak również pracy stowarzyszenia podczas pandemii Coronawirusa. 

Uczestnicy konferencji będą dyskutowali również o Spisie powszechnym w Polsce, o jego znaczeniu dla mniejszości narodowej niemieckiej.  

Uczestnictwo możliwe tylko z zaproszeniem.