Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Gołdapski festyn w ogrodzie

Gołdapski festyn w ogrodzie

W weekend odbył się Gołdapski festyn w ogrodzie w Domu Ojczyźnianym. Przewodniczący Landsmannschaft Ostpreußen (Ziomkostwa Prus Wschodnich) pan Stephan Grigat wspólnie z Kreisgemeinschaft Goldap (Wspólnotą Powiatową Gołdap) zorganizowali festyn w ogrodzie. 

Na uroczystość przybyło około 50 gości, którzy przeważnie byli podwójnie zaszczepieni i wspólnie świętowali. Przybyły delegacje ze Stowarzyszeń niemieckich z Olsztyna/Allenstein, Ełku/Lyck i Mrągowa/Mohrungen. Pan Damian Wierzchowski był również obecny jako reprezentacja Landsmannschaft Ostpreußen (Ziomkostwa Prus Wschodnich) z Olsztyna/Allenstein.

Przed festynem uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie ekumenicznym w Kaplicy św. Trójcy. Nabożeństwo poprowadzili ksiądz Dawid Banach i kanonik André Schmeier. 

Następnie po długiej przerwie goście świętowali, że mogą się ponowne zobaczyć. Podczas festynu pan Stephan Grigat, przewodniczący Landsmannschaft Ostpreußen, wręczył odznakę honorową Landsmannschaft Ostpreußen Pani i Panu Romanowicz. Oboje uważani są za wzory do naśladowania za swoją działalność dla Gołdapi i Niemców w powiecie gołdapskim. Są pomocni, zaangażowani i niezawodni. 

Odwiedzający mogli zwiedzić również Muzeum w Domu Ojczyźnianym i zapoznać się z historią Gołdapi w ówczesnych Prusach Wschodnich. Była też możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej. Wiele osób było pod wrażeniem, jak wspaniale urządzone zostało to muzeum, jak również ilością eksponatów na miejscu. 

W trakcie festynu widać było na każdej twarzy dużo radości i uśmiech. Spotkanie to dało nam wszystkim dużo energii i odwagi, mnóstwo nadziei i siły, tak że na zakończenie dnia wszyscy wyruszyli w podróż do domu pozytywnie wzmocnieni.