Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Relacja z Wiosennego Seminarium dla Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur 2021

Relacja z Wiosennego Seminarium dla Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur 2021

Biuro Landsmannschaft Ostpreußen w Olsztynie zaprosiło 10 kwietnia 2021 mniejszość niemiecką z terenu południowych Prus Wschodnich na pierwsze Wiosenne Seminarium online. Ze względu na pandemię spotkanie przedstawicieli mniejszości niemieckiej było niemożliwe przez bardzo długi okres. Obecnie w Polsce ma zastosowanie zakaz zgromadzeń. Maksymalnie może spotkać się 5 osób, dlatego wszelkiego rodzaju konferencje i seminaria są możliwe tylko w formie online.

Niestety nie wszyscy członkowie mniejszości niemieckiej, a w szczególności seniorzy, posiadają komputer lub smartfon i potrafią obsługiwać wirtualne programy, pomimo to w Wiosennym Seminarium wzięło udział 30 osób, wśród nich przedstawiciele następujących stowarzyszeń mniejszości niemieckiej w: Olsztynie, Bartoszycach, Elblągu, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynku, Ełku, Szczytnie, Mrągowie, Giżycku, Nidzicy.

Po przywitaniu przez przedstawicielkę Landsmannschaft Ostpreußen (LO) w Olsztynie uczestnicy wysłuchali referatu na temat zwyczajów wielkanocnych w Prusach Wschodnich. Mogli się dowiedzieć kim były upiorne rozemuki oraz o noszeniu wody wielkanocnej i o smaganiu. Kolejnym punktem  programu były projekty mniejszości niemieckiej w czasie pandemii. Przedstawiciele organizacji niemieckich przedstawili bogatą ofertę. Okazało się, że instytucje mniejszości niemieckiej są dość elastyczne i zaprezentowały członkom mniejszości niemieckiej wiele projektów, które są możliwe do przeprowadzenia również w czasach pandemii. Edyta Gładkowska omówiła projekty Landsmannschaft Ostpreußen oraz projekt „Ożywienia domów spotkań 2021”, który umożliwia przeprowadzenie tzw. małych projektów również w formie online. Anna Kazańska z Olsztyna przedstawiła projekt Billingua, który wspiera dwujęzyczność. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej był reprezentował dyrektor Lucjan Dzumla, a projekty młodzieżowe omówiła Weronika Koston, np. projekt ELOM – podczas którego młodzież mniejszości niemieckiej zdobędzie umiejętności potrzebne do sprawnego działania w swoim otoczeniu. Przyszli koordynatorzy projektów zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, aby móc w przyszłości sprawnie przeprowadzać własne projekty. Szkolenie online ma za zadanie przygotować młodzież do pełnienia funkcji w strukturach mniejszości poprzez fachowe wprowadzenie ich w proces pracy projektowej. Absolwenci warsztatów zdobędą umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, organizacji i przeprowadzania projektów, co będzie potwierdzone certyfikatem. Beata Sordon ze Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) wyraziła nadzieję, że być może latem będą możliwe spotkania w mniejszych grupach i w ten sposób uda się przeprowadzić spotkanie koordynacyjne dla stowarzyszeń niemieckich z północnej Polski. Projekt „Lernraum” przedstawiła Marta Krzesińska-Siwek. Jest to nowatorski projekt mniejszości niemieckiej, w ramach którego są oferowane liczne kursy, seminaria i warsztaty prowadzone przez doświadczonych specjalistów, nauczycieli oraz wolontariuszy z Polski i Niemiec oraz innych krajów niemieckojęzycznych. Obecnie kursy odbywają się online. Działalność Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej omówiła Magdalena Lapshin. Ta instytucja ma zamiar m.in. digitalizować i archiwizować dokumenty stowarzyszeń mniejszości niemieckiej z terenu południowych Prus Wschodnich. O planach Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur (ZSNWiM) informowała Marta Mularczyk. ZSNWiM jest gotowy, tak jak i inne organizacje, przeprowadzić część swoich projektów online, o ile przez ograniczenia związane z pandemią nie będzie można organizować imprez stacjonarnych. Monika Krzenzek ze Szczytna przybliżyła uczestnikom seminarium nowy projekt „Niemieckie Kluby Młodzieżowe”.

Następnie Sabina Reguła z Nidzicy poinformowała o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 w Polsce. Uczestnicy seminarium obejrzeli również film z przemową przewodniczącego ZNSSK Bernarda Gaidy z okazji Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce rozpoczął kampanię mającą na celu zachęcenie członków mniejszości niemieckiej i osób związanych z niemiecką kulturą i językiem do wyrażenia tego podczas spisu. Kampania skierowana jest do osób, które mogą mieć trudności w zdefiniowaniu siebie podczas Narodowego Spisu Ludności 2021. Jest istotne, żeby członkowie mniejszości niemieckiej zaznaczali narodowość niemiecką podczas spisu, nawet jeśli mają obywatelstwo polskie, ponieważ tylko w ten sposób zostanie pokazana realna liczba Niemców w Polsce.

Podczas Wiosennego Seminarium został przedstawiony nowy pracownik biura Landsmannschaft Ostpreußen w Olsztynie, pan Damian Wierzchowski.