Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Spotkanie z Erwinem Vollerthun

Spotkanie z Erwinem Vollerthun

We wtorek, 26 lipca przybył do biura Ziomkostwa Prus Wschodnich w Olsztynie Erwin Vollerthun. Jest on długoletnim gościem w naszym biurze. Jego wolontariackie zaangażowanie i jego wkład na rzecz stosunków polsko-niemieckich jest wspaniały. 

Podczas naszego spotkania poruszyliśmy różne tematy. Jak zawsze wszystko rozpoczęło się od opowiadania własnych historii, aby później móc przejść do tematów, które dotykają ludzi bezpośrednio w naszym regionie. 

Było bardzo przyjemnie ponownie gościć tego wartościowego człowieka w Olsztynie.