Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Gołdapski Festyn Letni 2022

Gołdapski Festyn Letni 2022

Wiał lekki wiatr, od czasu do czasu świeciło słońce. Błękitne niebo pokryte było ciemno szarymi chmurami, tak że słońce często nie miało możliwości przebicia się. Pomimo, że pogoda była bardzo nieprzewidywalna, na Gołdapskim Festynie w ogrodzie spotkało się ok. 40 gości. 

Z tyłu Domu Ojczyźnianego w ogrodzie stały pięknie ozdobione namioty. Wszędzie powiewały flagi i girlandy w kolorach flagi niemieckiej, polskiej i flagi Unii Europejskiej. Na bramie oraz na domie powiewały również flagi wschodniopruskie.

W tej wspaniałej atmosferze przewodniczący Ziomkostwa Prus Wschodnich (dt.Landsmannschaft Ostpreußen) i przedstawiciel społeczności mieszkańców okręgu gołdapskiego w Niemczech, pan Stephan Grigat otworzył uroczyście Letni Festyn w Gołdapi. Goście wznieśli toast za wspólne spotkanie. Szczególni goście przybyli ze starostwa, wicestarosta Andrzej Ciołek, zastępca skarbnika w Urzędzie Miejskim Agnieszka Ryszewska, Gołdapski Fundusz Lokalny reprezentowali Wioletta Anuszkiewicz, Jarosław Walc, Zbigniew Mieruński. Również przybyło wielu przewodniczących Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckich na Warmii i Mazurach. Zarząd ZSNWiM reprezentował przewodniczący Henryk Hoch.

W tym roku przybyło znacznie mniej gości z Niemiec, co może wskazywać na aktualną geopolityczną sytuację. Trzeba tu również uwzględnić, że pandemia jeszcze się nie skończyła i z obawy przed Coronawirusem niektóre grupy odmówiły uczestnictwa. Niemniej jednak przybyli dr Runau, pan Oberüber i rodzina Oßwald z Niemiec, aby wspólnie świętować.

Goście siedzieli przy stołach, gdzie mogli sobie w spokoju porozmawiać. To była ponownie wspaniała okazja, aby nawiązać nowe kontakty, wymienić się wspólnymi pomysłami, jak również spotkać starych przyjaciół i znajomych. Rozmowy odbywały się przy kawie i cieście, można było poczuć wspaniały nastrój w towarzystwie. 

Festyn letni był wspaniałą okazją, gdyż wśród zaproszonych gości była szczególnie znacząca osobowość. Barbara Rużewicz jest długoletnią partnerką dla ludzi w regionie, do współpracy z Ziomkostwem Prus Wschodnich (dt. Landsmannschaft Ostpreußen). Działała przez długie lata w Dachverbandzie (ZSNWiM), gdzie piastowała różne funkcje. Jej praca na rzecz Mniejszości Niemieckiej jest bezgraniczna. Barbara Rużewicz ożywiła wiele wydarzeń kulturalnych i społecznych. Dzięki jej pracy Mniejszość Niemiecka znana jest przede wszystkim na płaszczyźnie lokalnej w Giżycku, ale również na płaszczyźnie ponadregionalnej. Chór „Stimme der Heimat” wielu ludzi mogło słyszeć nie tylko w Polsce. Swoje występy chór miał wielokrotnie w Niemczech, gdzie np. wzbogacał spotkania powiatowe i uroczystości Giżyckiej Wspólnoty Powiatowej w Neumünster. Za nadzwyczajne zasługi i ogromne zaangażowanie dla Ziomkostwa Prus Wschodnich (dt. Landsmannschaft Ostpreußen) i ich ludzi Ziomkostwo Prus Wschodnich (dt. Landsmannschaft Ostpreußen), w jego imieniu pan Stephan Grigat, wręczył zaangażowanej pani Barbarze Rużewicz Złotą Odznakę Honorową. 

Potym jak zaczęło mżyć, goście wziąwszy ze sobą grillowane kiełbaski, udali się do sali w domu, aby nieprzeszkodzenie dalej wspólnie świętować. Późną nocą deszcz ustąpił i wypogodziło się.