Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Konferencja robocza stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach

Konferencja robocza stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach

Konferencja robocza niemieckich stowarzyszeń odbędzie się w dniach 13 – 14 kwietnia 2019 w Hotelu Anek w Mrągowie. Zaproszeni są przewodniczący, delegaci stowarzyszeń mniejszości niemieckiej z terenu południowych Prus Wschodnich oraz członkowie zarządu Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone czasom po roku 1945 oraz stosunkom pomiędzy ludnością niemiecką i polską na terenie Warmii i Mazur. Gabriela Czarkowska-Kusajda i Wolfgang Freyberg przedstawią projekt ze świadkami historii przeprowadzonym przez Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen „Neue Nachbarn – Nowi sąsiedzi – Niemcy i Polacy na Warmii i Mazurach po 1945”.

Program

Uczestnictwo możliwe tylko z zaproszeniem.