Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Wiosenne seminarium dla średniej generacji mniejszości niemieckiej

Wiosenne seminarium dla średniej generacji mniejszości niemieckiej

Biuro Landsmannschaft Ostpreußen w Olsztynie zaprasza na tegoroczne wiosenne seminarium dla średniej generacji mniejszości niemieckiej. Projekt odbędzie się w pałacu w Karnitach. Pierwsza część seminarium zostanie poświęcona tematowi niemieckich stowarzyszeń jako organizacji pozarządowych, natomiast druga część wschodniopruskiemu dziedzictwu kulturowemu.

Termin: 06 – 07 kwietnia 2019

Miejsce: Hotel Zamek Karnity, Karnity 10, 14-140 Miłomłyn

Wiek uczestników: 25-65 lat

Pierwszego dnia Anna Czajkowska przedstawi stowarzyszenia niemieckie jako organizacje pozarządowe (NGO). Omówi jakie prawa i możliwości mają NGO i jakie korzyści mogą mieć z tego stowarzyszenia mniejszości niemieckiej.

Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, Heinrich Hoch, opowie  o działalności Związku oraz o przyszłości mniejszości niemieckiej w regionie.

Referat Edyty Gładkowskiej będzie poświęcony wschodniopruskim dworom i pałacom, które znajdują się w okolicy Karnit. Zostaną przedstawione obiekty, które będą zwiedzane podczas objazdu.

Drugiego dnia dr Marta Akińcza wygłosi referat na temat życia i działalności Johanna Larassa (1820 – 1893), znanego projektanta ogrodów i parków. Następnie zaplanowany jest objazd i zwiedzanie dworów i pałaców, m.in. w Warlitach Małych, Dylewie i Pacółtowie.

Szczególnie serdecznie zapraszamy aktywnych członków stowarzyszeń niemieckich na Warmii i Mazurach oraz tych, którzy chcieliby się zaangażować w działania na rzecz mniejszości niemieckiej.

Opłata za uczestnictwo w projekcie wynosi 30 PLN. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie wraz z noclegiem i udziałem w warsztatach, warunkiem jest uiszczenie opłaty.

Prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza do 15 marca 2019.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY