Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Jubileusz 10-lecia warsztatów tanecznych