Sprawozdanie z Letniego Festynu Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur 2016

Letni Festyn Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur

Olsztyn 2016

18.06.2016 mniejszość niemiecka Warmii i Mazur bawiła się na swoim festynie w olsztyńskim amfiteatrze. Organizatorem imprezy było Landsmannschaft Ostpreußen przy finansowym wsparciu niemieckiej Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.

Jeszcze dzień przed uroczystością w Olsztynie szalały groźne burze, jednak Letni Festyn odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie. Przewodniczący Landsmannschaft Ostpreußen, Stephan Grigat przywitał ponad 1000 uczestników między innymi członków prawie wszystkich stowarzyszeń mniejszości niemieckiej z byłych Prus Wschodnich, licznych gości z Niemiec oraz zainteresowanych mieszkańców Olsztyna.

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem ekumenicznym celebrowanym przez kanonika André Schmeiera i biskupa Rudolfa Bażanowskiego. Po części oficjalnej rozpoczęła się część kulturalna. Na scenie obok solistów: Moniki Krzenzek (Szczytno), Mateusza Matlasa, Magdaleny Lobert (Sząbruk) i Sylwi Przespolewskiej (Kętrzyn) wystąpiły również chóry mniejszości niemieckiej z Nidzicy, Piecek, Giżycka, Lidzbarka Warmińskiego, Ostródy oraz tradycyjnie chór z Meklemburgii Pomorza Przedniego. Wiele radości sprawiły widzom występy najmłodszych: zespołu tanecznego „Saga” z Bartoszyc, dziecięcego zespołu ludowego „Zajączki” z Choszczewa, grupy tanecznej z Nidzicy oraz grupy dziecięcej z Kętrzyna. Punktem kulminacyjnym był pokaz grupy cyrkowej „Carnival”, która obok żonglerki i akrobatyki zaprezentowała przepiękny taniec w powietrzu na szarfach.

Podczas Letniego Festynu Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur srebrną odznaką Landsmannschaft Ostpreußen za zaangażowanie na rzecz mniejszości niemieckiej odznaczona została pani Ingrid Lipka z Ostródy oraz pan Karol Czerwiński z Mrągowa.