Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Niemieckojęzyczny Konkurs Recytatorski w Ostródzie

Niemieckojęzyczny Konkurs Recytatorski w Ostródzie

22 listopada na zamku w Ostródzie odbyło się premierowe wydarzenie w kalendarzu mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach. Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur (ZSNWiM) wraz z Ziomkostwem Prus Wschodnich [Landsmannschaft Ostpreußen (LO)] zaprosiły uczniów ze szkół z językiem niemieckim jako językiem mniejszości narodowej oraz ze stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na pierwszy wojewódzki konkursu recytatorskiego w języku niemieckim.

Uczestnicy Niemieckojęzycznego Konkursu Recytatorskiego w Ostródzie

Od kilku lat w sali Ostródzkiego Ośrodka Kultury odbywa się raz w roku konkurs piosenki niemieckiej. Teraz będą tam również recytowane dzieła literatury niemieckiej. Konkurs recytatorski wypełnia lukę w ofercie ZSNWiM, stwierdziła Edyta Gładkowska, przedstawicielka LO w Olsztynie.

Główna organizatorka konkursu, Anna Czajkowska ze Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Jodły” w Ostródzie, wyraziła zadowolenie: „Przygotowaliśmy konkurs stosunkowo szybko i nie ubiegaliśmy się o fundusze z polskiego Ministerstwa i niemieckiego Konsulatu Generalnego. Był on finansowany przez LO i fundusze ZSNWiM oraz poprzez Związek Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce VdG przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. ”Jako organizatorka jest pod wrażeniem, a także jest dumna, że pomimo premiery konkurs znalazł duży odzew wśród uczniów. „Zarejestrowało się ponad 50 osób ze szkół podstawowych i liceów, które chciały zaprezentować swoje umiejętności na scenie”. Zgodnie z mottem konkursu „niemieckojęzyczni pisarze urodzeni w Prusach Wschodnich: Siegfried Lenz, Arno Holz, Ernst Wiechert i Arno Surminski” wielu uczestników wybrało wiersze Holza, szczególnie uczniowie z jego rodzinnego miasta Kętrzyna.

Jury w składzie: Henryk Hoch – przewodniczący ZSNWiM, Uwe Hahnkamp – przedstawiciel programu radiowego „Allensteiner Welle” i Agnieszka Zaleska – nauczycielką języka niemieckiego z Ostródy – musiało ocenić młodych uczniów z czterech kategorii wiekowych. Liczyły się nie tylko umiejętności językowe i znajomość tekstu, ale także interpretacja artystyczna. Zgodnie z werdyktem w kategorii klas I – III wygrała Milena Zając z Głotowa. Najlepiej zaprezentowali się uczestnicy z klas IV – VI. W tej kategorii pierwsze miejsce zajęła Julia Woźniak z wierszem Arno Holza „Vergeben“. Pierwszy niemieckojęzyczny konkurs recytatorski był wielkim sukcesem i daje organizatorom dużo odwagi, aby powtórzyć go w przyszłym roku.

Tekst: Uwe Hahnkamp

Tłumaczenie: Edyta Gładkowska