Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Konferencja robocza stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach 2023

Konferencja robocza stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach 2023

Konferencja robocza niemieckich stowarzyszeń odbędzie się w dniach 15 – 16 kwietnia 2023 w Hotelu Anek w Mrągowie.

Zaproszeni są przewodniczący, delegaci stowarzyszeń mniejszości niemieckiej z terenu południowych Prus Wschodnich oraz członkowie zarządu Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur.

Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone działalności stowarzyszeń niemieckich, nauczaniu języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej, przyszłości Mniejszości Niemieckiej. Drugiego dnia porozmawiamy o Sztynorcie i planach LO.

Uczestnictwo możliwe tylko z zaproszeniem.