Konferencja robocza przewodniczących mniejszości niemieckiej

Konferencja robocza stowarzyszeń mniejszości niemieckiej

Konferencja robocza niemieckich stowarzyszeń odbędzie się w dniach 07 – 08 kwietnia 2018 w Hotelu Anek w Mrągowie. Zaproszeni są przewodniczący, delegaci stowarzyszeń mniejszości niemieckiej z terenu południowych Prus Wschodnich oraz członkowie zarządu Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone prawom mniejszości i przyszłości mniejszości niemieckiej.

Program

Uczestnictwo możliwe tylko z zaproszeniem.