Wiosenne seminarium dla średniej generacji mniejszości niemieckiej

Biuro Landsmannschaft Ostpreußen w Olsztynie zaprasza na tegoroczne wiosenne seminarium dla średniej generacji mniejszości niemieckiej. Projekt odbędzie się w byłym majątku rodziny zu Eulenburg w Galinach. W pierwszej części spotkania zostaną przeprowadzone warsztaty, których celem jest udoskonalenie pracy w stowarzyszeniach, natomiast druga część poświęcona będzie wschodniopruskiemu dziedzictwu kulturowemu.

Termin: 14 – 15 kwietnia 2018

Miejsce: Pałac i Folwark Galiny, Galiny 110, 11-200 Bartoszyce

Wiek uczestników: 25-65 lat

Pierwszego dnia zostanie przeprowadzone szkolenie pod hasłem „Wyrażaj to, kim jesteś!“. Uczestnicy zajmą się tematem asertywności. Czym jest asertywność? Czy posiadam i wyrażam własne zdanie? Czy mam świadomość swoich praw i innych ludzi? Poza tym będziemy rozmawiać na temat tożsamości i wartości. Przedstawiciele średniej generacji mniejszości niemieckiej opowiedzą o swoim udziale i pracy w stowarzyszeniach niemieckich. Dlaczego należę do stowarzyszenia mniejszości niemieckiej? Jakie mam poczucie sprawczości w pracy na rzecz mniejszości niemieckiej? Warsztaty poprowadzi dr Irena Sosnowska.

W drugiej części seminarium, poświęconej historii, uczestnicy zwiedzą majątek w Galinach. Zostaną też przedstawione okoliczne wschodniopruskie pałace i dwory.

Christian von der Groeben przybliży nam Prusy Wschodnie opowiadając historię rodu szlacheckiego von der Groeben, która trwa nieprzerwanie prawie 855 lat od średniowiecza aż do dziś.

Drugiego dnia zaplanowany jest objazd i zwiedzanie dworów i pałaców, m.in. w Sztynorcie, Jegławkach, Prośnie, Łabędniku.

Szczególnie serdecznie zapraszamy aktywnych członków stowarzyszeń niemieckich na Warmii i Mazurach oraz tych, którzy chcieliby się zaangażować w działania na rzecz mniejszości niemieckiej.

Prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza do 14 marca 2018.