Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
13. Niemiecko-Polski Kongres Polityki Komunalnej

13. Niemiecko-Polski Kongres Polityki Komunalnej

W weekend z 16. na 17. października odbył się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie 13. Niemiecko-Polski Kongres Polityki Komunalnej. W wydarzeniu udział wzięło około 60 zaproszonych gości. Wśród nich byli przedstawiciele z południowych Prus Wschodnich, ze Śląska i z Republiki Federalnej Niemiec (reprezentanci Wspólnot Powiatowych „Kreisgemeinschaften”, niemieckich Stowarzyszeń w województwie Warmińsko-Mazurskim).

W kongresie uczestniczyli także przedstawiciele samorządu: pani Bernadeta Hordejuk, która jest przewodniczącą sejmiku województwa Warmińsko-Mazurskiego, pan Jarosław Słoma, który jest posłem w sejmiku i przewodniczącym komisji ds. mniejszości narodowych i etnicznych w sejmiku, pan Andrzej Abako, który jest starostą Powiatu Olsztyńskiego, pan Wiktor Marek Leyk, który jest pełnomocnikiem marszałka ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

Mniejszość Narodowa Niemiecka w Rzeczypospolitej Polskiej

Temat tegorocznego kongresu brzmiał: „Mniejszość Narodowa Niemiecka w Rzeczypospolitej Polskiej – warunki ramowe, projekty, perspektywy”. Program kongresu zawierał 7 różnych referatów. Wśród referentów byli zarówno wykładowcy uniwersyteccy, redaktor naczelny, kierowniczka archiwum, jak również przewodniczący organizacji pozarządowych.

Każdy referat zachęcał publiczność do rozmyśleń. Szczególnie należy podkreślić zainteresowanie słuchaczek i słuchaczy, którzy niejednokrotnie zadawali pytania do referentów. Wielokrotnie przypominali mówcy o Traktacie polsko-niemieckim o dobrym sąsiedztwie z 17. czerwca 1991. Często zajmowali się tym, czy postanowienia z traktatu rzeczywiście i jak daleko zostały zrealizowany. 

Prof. Dr Marcin Chełminiak, który jest profesorem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, wygłosił referat na temat „Stosunków polsko-niemieckich w teraźniejszości i przeszłości”. Została tu podkreślona współpraca obu narodów, już mogła obchodzić swój jubileusz 30-lecia.

Następnie swój referat wygłosił przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych z Opola, pan Bernard Gaida, który jest również rzecznikiem Federacyjnej Uni Narodowości Europejskich FUNE, na temat: „Niepowodzenie i jego skutki wobec europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Miniority SafePack” o ochrone i wsparciu praw mniejszości narodowych”.

Przewodniczący niemieckiego Towarzystwa Oświatowego, pan Waldemar Gielzok zajął się tematem: „O sytuacji i perspektywach lekcji języka niemieckiego. Przyczynek do polityki edukacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ostatni referat w sobotę wygłosił pan dr Urban, redaktor naczelny „Wochenblatt.pl”. Tematem jego referatu były: „Media mniejszości niemieckiej w Polsce na przykładzie „Wochenblatt.pl”.

Pierwszy referat w niedzielę wygłosił przewodniczący ZSNWM (Związku Stowarzyszeń Niemieckich na Warmii i Mazurach). Temat brzmiał: „Sytuacja i projekty mniejszości narodowej niemieckiej w województwie warmińsko-mazurskim”.

Następny wykład wygłosiła pani Magdalena Lapshin z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu. Pani Magdalena Lapshin jest kierowniczą archiwum i relacjonowała o przeróżnych projektach realizowanych w centrum. 

O „Sytuacji i szansach mniejszości narodowej niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie województwa opolskiego” mówił dr Mariusz Baranowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Warmia i Mazury zimą

Podczas kongresu uczestnicy i uczestniczki mogły podziwiać wystawę fotografii z Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen. Fotografie wykonało dwóch fotografów z okolic: pan Mieczysław Wieliczko i pan Andrzej Waszczuk. Po kongresie można było obejrzeć jeszcze tę wystawę w Domu Kopernika. 

Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Podczas kongresu uhonorowani zostali przewodniczący Prus Wschodnich Stephan Grigat, Bernard Gaida i Jarosława Słoma za zaangażowanie w budowanie relacji polsko-niemieckich na szczeblu lokalnym.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego pan Wiktor Marek Leyk, pani Bernadeta Hordejuk i pan Jarosław Słoma odznaczyli pana Stephana Grigata honorową odznaką „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Pan Stephan Grigat przyznał Złotą Odznakę Honorową Ziomkostwa Prus Wschodnich za szczególne i długoletnie zaangażowanie panu Bernardzie Gaidzie i panu Jarosławowi Słomie. Dla obydwu odznaczenie honorowe było udaną niespodzianką. 

Herr Stephan Grigat hat das Goldenen Ehrenzeichen der Landsmannschaft Ostpreußen für den außergewöhnlichen und langjährigen Einsatz an Herrn Bernard Gaida und Herrn Jarosław Słoma verliehen. Für die beiden war die Ehrung eine gelungene Überraschung.

 

Kongres odbył się w zachowaniem zaostrzonych środków ostrożności. Uczestniczy i uczestniczki we większości byli w pełni zaszczepieni.