Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Spotkanie robocze Stowarzyszeń Niemieckich – język, kultura i historia

Spotkanie robocze Stowarzyszeń Niemieckich – język, kultura i historia

W ubiegły weekend w Mrągowie/Sensburg odbyła się coroczne Spotkanie robocze Stowarzyszeń Niemieckich, które tradycyjnie jest organizowana przez biuro Prus Wschodnich w Olsztynie/Allenstein. W spotkaniu wzięli udział przewodniczący i delegaci niemieckich stowarzyszeń z Warmii i Mazur.

Na wydarzenie zapraszani byli prelegenci, którzy wygłosili krótkie wykłady i zachęcali zebranych do dyskusji. Tematyka tegorocznej edycji obejmowała projekty na rzecz dzieci i młodzieży, współpracę pomiędzy stowarzyszeniami, w poszczególnych stowarzyszeniach oraz w Związku Stowarzyszeń Niemieckich na Warmii i Mazurach. Skupiono się na spójności i przyszłości Mniejszości Niemieckiej.
W sobotę odbył się także godzinny pokaz filmu. Jak sami opisali, zgromadzeni uczestnicy obejrzeli melancholijny film o Prusach Wschodnich. Dla wielu to bardzo ciekawe, że rasa koni trakeńskich pochodzi z Prus Wschodnich.

Drugi dzień spotkania roboczego poświęcony był tematyce języka niemieckiego jako języka mniejszości. Na początku obcięto nam fundusze na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. „Czy my, Niemcy, jesteśmy gorsi od innych?” – zadawały sobie pytanie małe dzieci – relacjonowała Sabina Reguła o swoich własnych dzieciach. Ta dyskryminacja trwała latami. Ale teraz czekamy na powrót do normalności. W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025 co tydzień ponownie będą prowadzone 3 godziny języka niemieckiego jako języka mniejszości. Akcja ta sprawiła, że ​​w tamtym czasie zauważono utratę uczniów w klasach.

Rozmawialiśmy także o bliższej i dalszej przyszłości Mniejszości Niemieckiej. Język jest często kluczem. Jeśli znasz język, silniej identyfikujesz się z Mniejszością Niemiecką. Dlatego wiele stowarzyszeń przywiązuje dużą wagę do oferowania jak największej liczby projektów językowych dla młodych i starszych. Za pionierów uważa się tutaj kluby w Olsztynie/Allenstein i Nidzicy/Neidenburg.

Zdajecie sobie sprawę, że warto wspólnie rozmawiać na tematy, które dotyczą każdego. Mniejszość Niemiecką na północy i południu bardzo często postrzega się jako całość, choć zawsze trzeba mieć świadomość, że te dwa regiony bardzo się od siebie różnią. Silne Południe jest zawsze pionierem, a słaba Północ żyje, że tak powiem, w cieniu Południa. Dla mniejszości na północy często oznacza to walkę o przetrwanie. Jest coraz mniej członków, coraz mniej zaangażowanych uczestników, którzy mogliby wspierać i rozwijać mniejszość. Nie oznacza to jednak, że nie istniejemy. Wręcz przeciwnie: „Możemy podziękować naszym aktywnym ludziom za naszą widoczność” – podkreślił w swoim przemówieniu Heinrich Hoch.

Poprzez Spotkanie Robocze Niemieckich Stowarzyszeń Ziomkostwo Prus Wschodnich chce zintensyfikować kontakty i wzmocnić spójność. Wspólne zrozumienie i pielęgnowanie historii i kultury jest i pozostanie ważne. Region ten tworzą ludzie, ich historia, kultura, język i wartości. To łączy nas bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Dziedzictwo Prus Wschodnich żyje w wielu zakątkach regionu. Piękny krajobraz, podejście do życia i języka, dialekty i historia każdego człowieka tworzą jedno miejsce, o którym nie wolno zapomnieć: Prusy Wschodnie – kraina ciemnych lasów i krystalicznie czystych jezior.