Ziomkostwo Prus Wschodnich - Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
 
Konferencja Robocza Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach 2022

Konferencja Robocza Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że tegoroczna konferencja robocza niemieckich stowarzyszeń odbędzie się w dniach 23 – 24 kwietnia br. w Hotelu Anek w Mrągowie.

Zaproszeni są przewodniczący, delegaci stowarzyszeń mniejszości niemieckiej z terenu południowych Prus Wschodnich oraz członkowie zarządu Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur.

Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone tematom tj.

  • Stowarzyszenia Niemieckie w i po czasach pandemii Coronawirusa;
  • Nauczanie języka mniejszości narodowej niemieckiej – niemieckiego;
  • Uchodźcy z Ukrainy;
  • Spis powszechny z 2021 roku;
  • Mniejszość niemiecka i jej przyszłość.

Uczestnictwo możliwe tylko z zaproszeniem.

Druki do pobrania:

Arbeitstagung 2022 – Tagesordnung

Hinweise zur Tagung in Sensburg 2022

Einladung – Arbeitstagung Deutscher Vereine 2022

Anmeldeformular zur Arbeitstagung